Föreningen Ett levande Hagalund är en ideell och partipolitiskt obunden förening som arbetar för att skapa mer kontakt mellan alla boende i Hagalund, arbeta för en positiv utveckling av Hagalund samt ta tillvara föreningslivets intressen och stödja deras föreningsaktiviteter. Läs mer under Ändamål.

2015 hade vi 27 antal anslutna föreningar och ett mindre antal enskilda medlemmar.