Stadgar har antagits vid årsmöte med Hagalunds föreningsråd den 24 mars 2003 och stadfästes vid årsmötet den 22 mars 2004. Stadgarna reviderades på årsmötet den 22 mars 2017.

Hagalunds föreningsråd bildades 1983. Stadgerevision skedde 1990. 2003-2004 bytte föreningen namn till Ett levande Hagalund samt antog nya stadgar.

STADGAR