Stadgar har antagits vid årsmöte med Hagalunds föreningsråd den 24 mars 2003 och stadfästes vid årsmötet den 22 mars 2004.

 Hagalunds föreningsråd bildades 1983. Stadgerevision skedde 1990. 2003-2004 bytte föreningen namn till Ett levande Hagalund samt antog nya stadgar.

STADGAR