Föreningen Ett levande Hagalund är en ideell och partipolitiskt obunden förening som arbetar för att skapa mer kontakt mellan alla boende i Hagalund, arbeta för en positiv utveckling av Hagalund samt ta tillvara föreningslivets intressen och stödja deras föreningsaktiviteter. Läs mer under Ändamål.

2022 har vi 26 anslutna föreningar och tre enskilda medlemmar.