Om Hagalund med utdrag från kommunen hemsida:

”Blåkulla”

De åtta höghusen – alla i olika blå färgnyanser – var inflyttningsklara 1973. I folkmun kom de genast att kallas för Blåkulla – men också Blåskulla, inspirerat av de stora öppna gårdarna mellan huskropparna. Lägenheterna är ljusa och välplanerade och har ofta fri utsikt mot Haga-Brunnsviken eller ända in mot Stockholm.

Och visst kan man påstå att de blå husen är karaktäristiska i stadslandskapet – om man ser dem på håll. Vid närmare betraktande har de dock mycket litet att ge arkitektoniskt. De har tyvärr fått en stereotyp utformning i likhet med dåtidens internationellt gängse arkitektur, som t ex Hötorgscity och universitetet.

I dag bor i Hagalund 7 800 människor, varav 4 000 bor uppe på höjden. Det är ungefär lika många som bodde i gamla Hagalund.

Läs mer

 

Om föreningen Ett levande Haglund

Föreningen bildades 1983 då med namnet ”Hagalunds föreningsråd” .

1986 hölls den första Hagalundsdagen och samma år, tror vi (någon som vet säkert), startade vi valborgsmässoelden vid Vattentornet i Hagalund.

Mer info kommer.