Här planerar vi att länka till aktiva företag i Hagalund som har allmännyttig verksamhet.