Arbetsgrupp

Inom föreningen Ett levande Hagalund har en arbetsgrupp utsetts som följer utvecklingen kring Hagalundsstrategin och de fortsatta planerna för utbyggnad av Hagalund.

Sammankallande i gruppen är
Boel Carlsson  boel48carlsson@hotmail.com

Ett nätverk är också skapad med representanter för hyresvärdarna i och runt Hagalund samt ytterliga några intressenter. Även för detta nätverk är Boel Carlsson sammankallande. Här Nyhetblad från nätverket.  NYHETSBLAD FEBRUARI 2016 Nätverket Hagalund

 

Hänt/händer 2016

Den 21 januari hölls ett referensgruppsmöte till vilken representanter för kommunens stadsbyggnadsnämnd bjudits in. Vid träffen framkom bl. a att det inte är troligt att något programförslag kommer före sommaren. Kommunen ser gärna att det fortsatt kommer in förslag.

 

Hänt 2015

I april 2015 sände förenigen Ett levande Hagalund in synpunkter till kommunen efter att två dialogmöten hållits.

Framtidens Hagalund 150407

 

Kommunen dialogträffar
Under hösten deltog representanter från förenigen på kommunens två dialogträffar. Här är anteckningar från dessa:

Dialogträff 1 15-11-16

Dialogträff 2 15-11-24