Paragraf 1 Ändamål i stadgarna

Föreningen Ett levande Hagalund (tidigare Hagalunds föreningsråd), är en ideell och partipolitiskt obunden förening med syfte att

  • skapa mer kontakt mellan alla boende i Hagalund
  • ta tillvara föreningslivets intressen och stödja deras föreningsaktiviteter
  • inspirera till aktiviteter särskilt för barn och ungdom
  • tillvarata och utveckla den mångkulturella miljön i Hagalund
  • sprida kunskap om och verka för svensk demokratisk tradition
  • verka för samhällelig, kommersiell och kulturell service i Hagalund
  • medverka till ett trivsammare och mer levande Hagalund