Föreningen ett levande Hagalund

Hagalundsgatan 33, 169 66 Solna
leve.lunden@hotmail.se

pg 4799025-4
organisationsnummer 802450-6472                   

Styrelsen för föreningen Ett Levande Hagalund

Ordförande:
Monica Eriksson   monica@bygdegardarna.se
070-3750283

Kassör:
Yvonne Lavesson (HGF)

Ledamöter:

Joakim Edhborg joakim.edhborg@gmail.com

Eva Holmquist (M) eva.holmquist.solna@gmail.com

Maria Thiessen (V) thiessen.maria@gmail.com

André Gustafsson (BRF Hagalunden) andre.gustafsson@hotmail.com

Ilknur Rencber (enskild medlem/S)

Sigrid Abenius (BRF Hagalunden)

Zacharias Zagotiris (Grekiska Föreningen)

Marianne Damström-Gereben (L)

Hedersledamöter:

Jan Olov Andersson (Enskild) jan.olov.andersson@gmail.com (avliden 2023)

May Termini mftermini@hotmail.com

Ersättare:

Elvina Khenow (enskild medlem)

Monica Jönsson (enskild medlem) jonsson.monica@yahoo.se

Nurten Duru (BRF Hagalunden)

Kajsa Eriksson  (HGF)

Adjungerad:

Boel Carlsson (Hsg Nordstjärneparken) boel48carlsson@hotmail.com