Digitala tider i Hagalund

posted in: Uncategorized | 0

Tiden med Corona gör att möten ställs in, skjuts upp eller genomförs på digital form. I dag hölls årsmötet för föreningen Ett levande Hagalund digitalt via videokonferensverktyget Zoom. Monica Ericsson hälsade oss välkomna till mötet där ett femtontal personer deltog.

Mötet inleddes med att Erika Sjöqvist som är kulturgeograf och stadsplanerare och som representerar organisationen Tryggare Sverige berättade om projektet Platssamverkan Hagalund. Det övergripande syftet med Platssamverkan Hagalund är att skapa ett säkert, tryggt och attraktivt Hagalund, dit människor väljer att flytta och bo kvar.

Sedan vidtogs sedvanliga årsmöteshandlingar. Georgios Kontorinis från (S) Hagalund valdes till mötesordförande. Revisionsberättelsen gicks igenom, ny styrelse kom på plats och likaså revisorer samt valberedning utsågs på mötet. Vi diskuterade även verksamhetsplanen för det kommande året och vad vi ska kunna genomföra för arrangemang under den pågående Corona-krisen. Klart är att Valborgsfirandet vid Hagalunds vattentorn ställs in.

Seniorträffarna på Ankarets äldrecentrum har varit inställda under en tid. Som en följd av detta har ett nytt närradioprogram startats med inriktning på seniorer, Radio Ankaret. Premiären ägde rum den 15 april och programmet planeras därefter att sändas varje onsdag klockan 15.00 till 15.30 fram till sommaren. Radio Ankaret produceras av Solna stad, i samverkan mellan omvårdnadsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen. Programmet sänds på frekvensen 97.3 MHz.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *