Trygghetsskapande insatser i Hagalund

posted in: Uncategorized | 0
Representanter från POSOM tillsammans med Monica Eriksson, ordförande i föreningen Ett levande Hagalund, och Leif Åsbrink Lopez (V), ordförande i socialnämnden, på plats

Med anledning av att boende och verksamma har utryckt oro över den situationen i Hagalund vill Platssamverkan Hagalund informera om de trygghetsskapande insatser som genomförs i området.
Polisen meddelar att Hagalund är prioriterat inom lokalpolisområde Solna. Den polisiära närvaron i Hagalund är hög, och kommer fortsatt att vara hög. Polisen kommer att finnas på plats för de boende och har också sedan tidigare satt upp kameror i trygghetsskapande syfte.

Staden kommer att på flera sätt stärka sin närvaro i Hagalund under de kommande dagarna. Staden kommer att ha stödpersoner på plats på Hagalunds torg från klockan 14.00 idag. Fabrik 38 är även öppen under tisdagen för de äldre ungdomarna samt kommer POSOM (Psykiskt socialt omhändertagande) att ha sin stödtelefon öppen från klockan 15:00. Numret till dem är 08-746 39 99. Mer info finns på Solna stads hemsida.

Samtliga fastighetsägare genomför återkommande trygghetsskapande och brottsförebyggande insatser. Bland annat genomförs idag redan patrullering och rondering, extra rondering har också beställts för de närmaste dagarna. Därutöver genomförs återkommande insatser som förstärkt skalskydd och kontinuerlig städning och klottersanering.

Alla goda krafter tas tacksamt emot för att hjälpa till att skapa närvaro och trygghet i Hagalund. Vid frågor, tankar eller idéer är du välkommen att kontakta Platssamverkan Hagalund via samordnare Mikaela Westholm, mikaela.westholm(at)tryggaresverige.org.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *